De website www.hauswunderberg.com en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door van Ginkel Inc./Haus Wunderberg (hierna: Haus Wunderberg), statutair gevestigd te Heiloo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Holland (Alkmaar) onder nummer 58961739. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Haus Wunderberg garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze eventuele samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens.
In het kader van onze dienstverlening, legt Haus Wunderberg gegevens vast (naam, adres en woonplaats, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, geboortedata) Haus Wunderberg gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverleningen om klanten van diensten van Haus Wunderberg van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te brengen/houden. Hierbij tracht Haus Wunderberg rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Haus Wunderberg per e-mail aan info@hauswunderberg.com met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren (dat kan echter wel consequenties hebben v.w.b. kortingskaarten etc.).

Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@hauswunderberg.com sturen. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@hauswunderberg.com, ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Wij zijn u graag van dienst.

Wij behouden teallen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de ze website.